2 min read

Žáci II. stupně se zúčastnili recitační soutěže

Všem zúčastněným patří velká pochvala a velké děkuji. Máme neskutečně odvážné žáky. Už teď se těšíme na další rok.
Žáci II. stupně se zúčastnili recitační soutěže

Ve středu 3.5 se konala recitační soutěž, které se zúčastnili žáci II. stupně. Připravili si krásné básničky, někteří kromě recitace zapojili i projev gesty a mimikou. Zazněly zvířecí básničky, Sklenička nebo také Lesní studánka. Nervozita možná panovala, ale odhodlání a odvaha byly větší a všem se básně velmi vydařily. Na závěr proběhlo vyhodnocení, rozdání medailí a diplomů. Poté jsme se ještě přesunuli do školní kuchyně, kde žáci dostali sladkou odměnu – domácí bábovku. Vedení školy, které se recitační soutěže také zúčastnilo odcházelo plné dojmů a nadšení, jak šikovné žáky máme. Velké poděkování patří všem odvážným účastníkům a také paní asistence Darince, která připravila medaile na závěrečné vyhodnocení.