3 min read

Žáci ZŠ Jarní se opět zapojili do úklidu města

Žáci ZŠ Jarní se opět zapojili do úklidu města
Photo by Julio Lopez / Unsplash
Organizace Ukliďme Česko vyhlásila jako hlavní jarní úklidový den sobotu 6.dubna. V tento den se do úklidu zapojí i město Orlová se svými dobrovolníky. Ve snaze o větší udržitelnost
a krásnější prostředí jsme neváhali
a zapojili se také, byť s malým předstihem.
Nejen, že jsme společnými silami pomohli vyčistit veřejné prostory, ale také se žáci učili pečovat
o životní prostředí, navzájem si pomáhat
a podporovat se. Na začátku akce jsme vyhlásili soutěž o 5 nejlepších sběračů s možností zisku sladké odměny. Žáci byli doslova k nezastavení! Od školy jsme se vydali po ulici Sadová až do lesoparku. Krásné počasí a sluníčko nám dodávalo energii
a všichni jsme sbírali co nám pytle stačily. Některé věci se ani do pytlů nevešly. Našli jsme např. staré matrace, motor, spoustu pneumatik, lyži, kufr, křeslo, kočárek a další „skvosty“. V lesoparku pak žáci využili krásné workoutové hřiště a také se s chutí osvěžili zeleninkou. Vyhlásili jsme také nejlepší sběrače a rozdaly se odměny. Ve škole jsme si pak odpočali na školním hřišti, vychutnali džus, oplatky
a bonbonky, které žáci dostali za opravdu výborně odvedenou práci. Akce se zúčastnila třída VIII.A spolu s paní asistentkou Darinou Nogovou a tř. učitelkou Šárkou Mikuláškovou.
Já, paní asistentka i třídní učitelka jsme na žáky velmi hrdé za jejich nasazení a vzájemnou spolupráci. Celý den jsme si všichni opravdu užili.
Závěrem bychom chtěli velmi poděkovat panu Drozdíkovi, který celou akci v Orlové zaštiťuje.
U organizace Ukliďme Česko nám zajistil na úklid nejen perfektní rukavice, ale také pytle
a samolepky.
Každý krok směrem k udržitelnosti je důležitý. Žáci dnes ukázali, že i malé kroky mohou mít velký vliv na přírodu a prostředí, ve kterém žijeme.