5 min read

Přírodovědná exurze v DDM

Přírodovědná exurze v DDM
Photo by Oleksandr Kuzmin / Unsplash

 

V pondělí 8. dubna měli žáci VII.A naplánovanou přírodovědnou exkurzi. V rámci prevence zdraví jsme se vydali do DDM Orlová pěšky. Na úvod nás čekala přednáška, která nám poskytla hlubší porozumění, jak se mláďata rodí, vyvíjejí a jakou potřebují péči. Nechyběly ani záludné otázky, na které žáci reagovali. Následně jsme se přesunuli k teráriím se zvířaty. Viděli jsme opravdu spoustu zvířat, např. žáby, hady, želvy, morčata, pakobylky, strašilky, pavouky, leguány a králíčky. Na některá zvířata jsme si mohli sáhnout
a opravdu si ověřit jejich tělní vlastnosti, tak jak jsme se učili v hodinách přírodopisu. Jedním z nejzajímavějších momentů exkurze byla možnost chytnout si hada do rukou či si ho dát za krk. Pro některé žáky znamenala exkurze oproštění se od pohodlí a překonání vlastního strachu, protože touha dotyku a kontaktu se zvířetem byla velká a pro některé žáky v běžném životě nemožná. Tyto odvážné kroky žáků přinášejí inspiraci a ukazují skutečné objevování, že učení se mnohdy může odehrávat i mimo komfortní zónu. Samozřejmě bylo na každém žákovi, zda svoji komfortní zónu opustil či nikoliv. Příroda je opravdu fascinující.
Jsme velmi rádi, že nám pan Bura z DDM Orlová tuto exkurzi umožnil. Tímto bychom mu chtěli poděkovat za jeho nadšení a znalosti se kterými nás po celou dobu exkurze provázel. Na závěr žáci obdrželi sladkou odměnu a vydali jsme se zpátky pěšky do školy. Po cestě zpátky nechyběla zastávka na točenou zmrzlinu.
Celá exkurze se nám líbila a žáci si odnesli spoustu zážitků.