4 min read

Žáci Základní školy Jarní zazářili na recitační soutěži

Žáci Základní školy Jarní zazářili na recitační soutěži
Photo by Rey Seven / Unsplash

Ve čtvrtek 9.5 se konala recitační soutěž, která přinesla nejen spoustu radosti, ale možná i malinko trémy. Žáci 2. stupně se však nebáli a předvedli nám nádherné básničky. Ukázali tak, kolik talentu a odvahy se v nich ukrývá.

Recitační soutěž nabízí žákům příležitost se projevit, získat ocenění, zkušenosti, ale
i sebevědomí. Všechny básně byly velmi krásné, proto rozhodnout o těch nejlepších, nebylo vůbec jednoduché! Vítězná místa jsme udělili v každém ročníku a samozřejmě je odměnili sladkými medailemi. Avšak nezapomněli jsme ani na 4. místa, které jsme ocenili malinko s humorem, a to bramborami. Každý účastník soutěže si odnesl domů diplom buď s umístěním, kterého dosáhl, nebo za statečnou účast. Žáci z nevítězných míst dostali jako cenu útěchy bonbónky. Vyhodnocovali jsme i 3 nejlepší místa vždy ze dvou ročníků.

V 6. a 7. ročníků obsadili
1. místo: Šimon Wilczek, 2. místo: Martin Várady a 3. místo: Alex Bubenčík.

V ročnících 8. a 9. bylo umístění následující:
1. místo: Michaela Vávrová, 2. místo: Vanessa Žigová a 3. místo: Adam Fizer.

Velmi nás těší hojná účast naších žáků na této soutěži. Je skvělé vidět, jak se naši žáci dokážou odvážně postavit před publikum a předvést své připravené básně. Ať už získali medaili, bramboru nebo diplom za účast, všichni si zaslouží obrovskou pochvalu!

Rádi bychom vyjádřili velké poděkování i městu Orlová za jejich podporu a poskytnutí taštiček pro vítěze naší recitační soutěže. Město Orlová opakovaně projevuje svou podporu pro místní školy a kulturní akce. Velké díky patří také všem učitelům, asistentům a zákonným zástupcům, kteří s dětmi básně trénovali. V neposlední řadě patří poděkování paní asistence Darině Nogové za přípravu medailí a nastříhání diplomů. A také Ester Vítové a Věře Kopeňové za usednutí v porotě.

Gratulujeme všem účastníkům a těšíme se na další talentovaná vystoupení!