5 min read

Den stromů

Den stromů
Photo by Arnaud Mesureur / Unsplash

Lesy jsou plícemi naší Země. Zachycují prachové částice a spolu s planktonními řasami oceánů jsou také zdrojem kyslíku. Den stromů připadá na 20. října, my jsme si ho však uspořádali poslední den před podzimními prázdninami.

Vydali jsme se se do blízkého zámeckého parku, kde byly pro žáky přichystány různorodé aktivity. Každá aktivita byla zaměřena na jiný rozvoj dovedností, abychom je rozvíjeli komplexně. Nechybělo ani procvičení angličtiny, protože jednotlivá stanoviště byla
označena anglickými nápisy. Ve běhacím pexesu žáci hledali dvojice stromu a plodu. Zařazena tak byla tělesná výchova s rozvojem obratnosti, rychlosti, bystrosti a paměti.
Další aktivita byla zaměřena na český jazyk, kdy žáci ve vytištěném obrázku hledali
slova mnohoznačná, názvy ovocných stromů nebo tvořili rýmy. Procvičili tak percepční
a kognitivní funkce. 3. stanoviště bylo zaměřeno na pracovní činnost. Při tvorbě koruny
žáci rozvíjeli manipulaci, jemnou motoriku a spolupráci ve skupině. Koruna byla určena
pro vítěze z pexesa. Na 4. stanovišti žáky čekalo zaměření na výtvarnou výchovu v podobě dokreslování listů. 5. stanoviště skrývalo chemický koutek, chemicko – biologickou laboratoř, kde žáci extrahovali zelené barvivo (chlorofyl) z listů a hledali, jaká další barviva se v listech nacházejí. Přišli také na to, proč je podzim tak krásně barevný a proč se listy odbarvují
do jiných barev. Než se chromatografie vytvořila, poznávali jsme druhy stromů.

Z počátku vypadalo, že nám počasí moc přát nebude, nakonec vysvitlo i sluníčko. Byť bylo po dešti a podmínky byly malinko bojovné, děti si i tak užily veškeré aktivity, které byly nejen zábavné, ale i naučné. V zámeckém parku se nacházel také „Snack corner“ – svačinový koutek, ve kterém si děti vychutnaly své svačinky. Na závěr jsme se vyfotili v Instagramovém okénku a vydali se zpátky do školy. Na školním hřišti proběhla poslední skupinová aktivita zaměřená na hudební výchovu. Společně jsme si zazpívali písničku Stromy (feat.Nebe)