2 min read

Sbíráme razítka

Sbíráme razítka
Photo by Markus Spiske / Unsplash

Motivace žáků je klíčovým prvkem v pedagogickém procesu a podněcuje žáky k aktivnímu zapojení se ve výuce. Za veškerou aktivitu, pokroky a splněné úkoly v 1. pololetí sbírali žáci 7.A razítka. Velmi se těšili z toho, když si mohli razítko sami obtisknout a také si vybrat vzor, který ještě ve své sbírce nemají. Razítka se tak stala symbolickým oceněním jejich úsilí a angažovanosti. Po prvním pololetí proběhlo vyhodnocení včetně rozdání diplomů a sladkých odměn. Došlo k posílení vzájemného uznání mezi žáky a nyní již sbíráme razítka na 2. pololetí. Využití razítek přináší spoustu pozitivních efektů. Např. posiluje účast žáků ve výuce
a jejich zapojení do vzdělávacího procesu.