3 min read

Projektový den s hasiči na 2.stupni

Projektový den s dobrovolnými hasiči z Orlové – Města. Podívejte se, jak se dětem dařilo bojovat o nejlepšího hasiče či hasičku.
Projektový den s hasiči na 2.stupni
Photo by Roman Purtov / Unsplash

Začátek listopadu se nesl ve znamení projektového dne s dobrovolnými hasiči z Orlové – Města. Tento projektový den pro druhý stupeň se uskutečnil v rámci šablon „Děti – naše budoucnost III.“ V úvodu žáci absolvovali teoretickou část v učebně. Velitel družstva pan Ing. Jakub Mrázek si pro žáky přichystal prezentaci a výklad. Žáci se setkali s prevencí a také jim byly představeny situace z běžného života, kdy je potřeba zásahu hasičské jednotky. Žáci měli sami určit, jak by se v dané situaci zachovali, např. jak by uhasili hořící pánev s olejem, co by udělali v případě požáru doma a ve škole, jak správně ohlásit požár a jiné události či jak by poskytli první pomoc při popáleninách. Následně byly jejich odpovědi vyhodnoceny, byl jim také sdělen správný postup a vysvětlení. Výklad obsahoval krásné doprovodné obrázky a názorná videa. Závěrem nechyběl ani obrázkový vědomostní kvíz. Poté následovala přestávka a přesun k požárnímu autu na praktickou část, kde děti čekal další člen jednotky. Prohlídka hasičské cisterny byla velmi zajímavá, proběhla ukázka veškerého vybavení od výstroje přes dýchací techniku až po náčiní jako je motorová pila, zdravotnický batoh, lezecké vybavení a další. Žáci se mohli podívat i dovnitř požárního auta nebo si sednout na místo řidiče. Největším zážitkem pak bylo samotné stříkání vodou.

V závěrečné části projektového dne čekaly žáky výkonnostní testy. Porovnávali jsme sílu, rychlost, vytrvalost a také přesnost. Žáci absolvovali celkem deset disciplín. Např. střelbu na bránu, člunkový běh, motorický test, smotání hadice, oblečení výstroje. Po zdolání všech disciplín následoval řádný odpočinek a nechybělo ani vyhodnocení. Oceněni byli všichni účastníci. Ti nejlepší pak obdrželi sladkou odměnu a památeční diplom s umístěním. Mezi chlapci vyhrál s přehledem žák 9.A Lukáš Svider. U dívek se o 1. místo dělily dvě žákyně, Nikol Balíková ze 7.A a Alexandra Ferková z 9.A. Umístění všech účastníků najdete ve fotogalerii a na nástěnce naší školy (Jarní 200).

Velmi děkujeme dobrovolným hasičům a všem zaměstnancům za ohleduplnost při našem projektovém dnu.