2 min read

KRYTOSEMENNÉ ROSTLINY - Dvouděložné - Pryskyřníkovité

Čím jsou charakteristické pryskyřníkovité?
KRYTOSEMENNÉ ROSTLINY - Dvouděložné - Pryskyřníkovité
Photo by K8 / Unsplash

Pryskyřníkovité

 • vytrvalé byliny
 • kvetou brzy z jara v hájích, na loukách, v okrasných zahradách
 • jsou jedovaté - jedovaté látky se využívají se k výrobě léčiv

Pryskyřník prudký

 • Podle názvu je prudce jedovatý
 • Obsahuje látky, které již při styku s pokožkou vyvolávají pálení
  a následné puchýře.
 • Po požití může vyvolat záněty dutiny ústní, žaludku a střev,
  a proto je v takovém případě třeba co nejrychleji vyvolat zvracení
  a použít aktivní uhlí.
Pryskyřník prudký 
 • Pryskyřník plazivý
 • Sasanka hajní
 • Orsej jarní - ve spodu lístku jsou malé jamky se sladkou šťávou, lákají tak opylující hmyz
 • Blatouch bahenní

Sasanka hajní
Sasanka hajní
Sasanka hajní
Orsej jarní 
Orsej jarní 
Orsej jarní 
Blatouch bahenní
Blatouch bahenní 
Blatouch bahenní