4 min read

VZNIK A VÝVOJ ORGANISMŮ NA ZEMI

Kde se vzaly organismy a jak to všechno bylo?
VZNIK A VÝVOJ ORGANISMŮ NA ZEMI
Photo by Fausto García-Menéndez / Unsplash
 • stáří planety Země se odhaduje na 4,6 miliardy let
 • některé vrstvy usazených horin obsahují zbytky těl organismů (fosilie)
 • FOSILIE = ZKAMĚNĚLINY (Pozůstatky organismů, ketré se dochovaly)
 • mezi zkameněliny patří schránky nebo kosti živočichů, zbytky rostlin, otisky těl
Fosilie amonita, Photo by Gabi Scott / Unsplash
Fossil beach
Fosilie amonita, Photo by Ashleigh Joy Photography / Unsplash
Amonit
A model of a fossil of a giant toothed platypus from the Riversleigh fossil fields. About a metre long and more than twice the size of platypus today.
Photo by David Clode / Unsplash
Large leaf decomposing on a white sand beach in Phuket, Thailand
Photo by Hasmik Ghazaryan Olson / Unsplash
Many trilobite fossils in a slab of stone.
Fosilie trilobita, Photo by Wes Warren / Unsplash
Trilobit
Otisk trilobita

Prahory - nejstarší období Země

 • když planeta dostatečně vychladla, vytvořily se 3 zemské slupky (kůra, plášť a jádro)
 • život zatím neexistoval
 • vznikaly první oceány a atmosféra (plynný obal Země), atmosféra video: https://www.youtube.com/watch?v=l6Mm6-vkaus
 • následně při vzniku oceánů začal vznikat život - první jednobuněčné organismy
PRAHORY 

Starohory

 • velké zalednění planety
 • vznikají první pohoří a první řasy
 • vznikají mnohobuněčné rostliny a živočichové
PRAHORY 
Stromatolity

http://eurodenik.cz/kaleidoskop/v-australii-nalezeni-zivi-zastupci-nejstarsi-formy-zivota-na-zemi

Prvohory

 • časté sopečné výbuchy měnily krajinu ze dne na den
 • velké zalednění
 • rozvoj mořských živočichů - paryby, ryby
 • život se přesunul z moře na souš
 • trilobiti (vyhynulí členovci)
 • obojživelníci, z obojživelníku se vyvynuli PLAZI (dinosauři)
 • i rostliny se rizšířily na souš - první suchozemské rostliny
 • přesličky, plavuně a kapradiny - zapadaly do bažin, uhelnatěly bez přístupu vzduchu - VZNIK ČERNÉHO UHLÍ
 • rozvíjel se i hmyz
Život v moři v prvohorách
Ukázka PRVOHOR

Vznik rostlin na Zemi https://edu.ceskatelevize.cz/video/4864-vznik-rostlin-na-zemi

Přesličky a plavuně v prvohorách: https://www.youtube.com/watch?v=kmcxcPQM1a4

Stromovité plavuně 
Cameroceras je vyhynulý rod obřích dravých hlavonožců
Hlavonožci
Prehistorický hmyz v provohorách - Meganeura

Druhohory

 • rozvoj plazů
 • zaplavení souše mořem
 • dopad velkého meteoritu
 • z plazů se vyvynuli první savci a ptáci
 • nahosemenné rostliny - jehličnany, cykasy, jinany
 • VELKÉ VYMÍRÁNÍ - na konci vymřeli velcí plazi - dinosauři
Příběh mláděte

Třetihory

 • rozvoj savců a ptáků
 • v mořích: paryby, ryby, plži, mlži, koráli, řasy
 • ložiska ropy a zemního plynu
 • krytosemenné rostliny, jehličnany a kapradiny - rostliny podobné dnešním rostlinám
 • v znik HNĚDÉHO UHLÍ (v bažinách z jehličnanů a kaprdin)
 • výrazné ochlazení
 • objevují se i koně, sloni, šelmy a předchůdci člověka
Kelenken - nelétavý pták 
Lichokopytník příbuzný nosorožcům

Čtvrtohory

 • střídání dob ledových a meziledových
 • mamuti, srstnatí nosorožci, polární lišky, sobi, losi, jeskynní lvi, jeleni, šavlozubí tygři
 • doby meziledové - ústup ledovce, zvýšení hladiny oceánů
 • vznik půd
 • poslední období čtvrtohor bylo ovlivněno činností člověka
Šavlozubý tygr
Šavlozubý tygr
Mamut