2 min read

KRYTOSEMENNÉ ROSTLINY - Dvouděložné - Lilkovité

Někdy se lidé domnívají, že bramborové hlízy jsou plody nebo zdužnatělé kořeny lilku bramboru. Je to pravda?
KRYTOSEMENNÉ ROSTLINY - Dvouděložné - Lilkovité
Photo by Phil Hearing / Unsplash

 • Některé lilkovité rostliny obsahují jedovaté látky využívané k výrobě léků, jiné se pěstují jako zelenina

Zástupci:

 • Lilek brambor
 • Lilek rajče
 • Paprika setá
 • Tabák virginský
 • Rulík zlomocný - prudce jedovatý!
 • Durman obecný - jedovatý

Lilek brambor

 • Někdy se lidé domnívají, že bramborové hlízy jsou plody nebo zdužnatělé kořeny, konzumujeme však ODDENKOVOU HLÍZU
 • Oddenek je zásobní část rostliny vzniklá přeměnou stonku – tzv. podzemní stonek

POZOR!

 • zelené bobule i celá rostlina LILKU BRAMBORU S VYJÍMKOU HLÍZ jsou JEDOVATÉ
Urban gardening self-support self-sufficiency – harvest crop potatoes. Made with Canon 5d Mark III and analog vintage lens, Leica Summicron-R 2.0 35mm (Year: 1978)
Oddenková hlíza brambor
Lilek brambor
Lilek brambor

Lilek rajče a paprika setá

 • řadíme je mezi plodovou zeleninu
Paprika setá
Pepper Basket
Paprika setá 
Garden tomatoes
Lilek rajče

Tabák virginský

 • listy obsahují jedovatý nikotin
 • využívá se pro tabákové výrobky
Tabák virginský 
Tabák virginský 

Rulík zlomocný

 • prudce jedovatý - vytváří černé bobule
 • jeho jedovatý atropin se používá v očním lékařství
Rulík zlomocný 
Rulík zlomocný