2 min read

Ukliďme svět

Nechte se inspirovat našim úklidem.
Ukliďme svět
Photo by Radowan Nakif Rehan / Unsplash

Stejně jako loni jsme se zapojili do úklidové akce pořádanou českým svazem ochránců přírody – Ukliďme svět. Žáci 7. ročníku se do úklidu pustili s nadšením. Vyuklízeli jsme společně blízké okolí školy. Někdy jsme se nestačili divit, co vše lidé do přírody odhodí. Kromě drobného odpadu jako jsou pet lahve, plechovky a igelitové sáčky jsme nalezli také např. obuv, část sedačky, roušky, vysavač a velké kusy oblečení. Úklidu jsme věnovali 2 vyučovací hodiny, které jsme si společně užili a zároveň odlehčili naší přírodě.