2 min read

PŮDY

Víš, které půdy jsou nejúrodnější?
PŮDY
Photo by Clay Banks / Unsplash
 • půda je směs nezpevněných částic (horniny, minerály. voda, vzduch...)
 • půda pokrývá zemský povrch
 • 3 složky půdy: Pevná, kapalná a plynná
 • v půdě nalezneme i živé organismy

Pevná šložka: zvětralá hornina (neživá část) a živé organismy - bakterie, řasy, houby, rostliny a živočichové

Kapalná složka: voda

Plynná složka: půdní vzduch

Půdní druhy podle obsahu jílů:

1) Písčité - lehká půda, snadno prosakuje, rychle vysychá a snadno se obdělává

2) Hlinité - přiměřeně propouští i zadržuje vodu, dobře se zpracovává, zemědělsky využitelná

3) Jílovité - za scuha tvrdá, za deště mazlavá, těžko se obdělává

sandy beach close up
Písčitá půda
Self supply self support – potato harvest. Made with analog vintage lens, Leica Elmarit-R 2.8 135mm (Year: 1987)
Hlinitá půda
dried and cracked soil texture
Jílovitá půda

Půdní druhy podle obsahu humusu:

1) Černozemě

 • nejúrodnější
 • typické pro ruské stepi
 • vyzrálé, dobře propustné

2) Hnědozemě

 • úrodné půdy
 • nejrozšířenější v ČR
 • velký obsah organické hmoty

3) Podzoly

 • méně úrodné půdy z horských oblastí


Závěrem

 • veliký význam pro lidi - pěstování zemědělských plodin
 • ničena lidskou činností - odlesňování, nadměrné používání hnojiv a přípravků proti škůdcům

DŮLEŽITÉ JE PŮDU CHRÁNIT