1 min read

OBRATLOVCI

Koho zařadíš mezi obratlovce?
OBRATLOVCI
Photo by Janosch Diggelmann / Unsplash

Přehled rozdělení živočichů:
obratlovci a bezobratlí

Patří zde:

  • Paryby a ryby
  • Obojživelníci
  • Plazi
  • Ptáci
  • Savci

Páteř mají složenou z obratlů

  • Vodní obratlovci se pohybují pomocí ploutví, dýchají většinou žábrami
  • Suchozemští – dýchají plícemi, k pohybu používají končetiny