1 min read

HORNINY

Co už víme o horninách?
HORNINY
Díky polarizační mikroskopii jsme schopni barevně „zviditelnit“ i jinak naprosto černé horniny pocházející ze zemského pláště. Na obrázku je modré zrno minerálu pyroxenu společně s plagioklasy, které vznikly až 100 kilometrů pod povrchem Země. Foto: Radim Jedlička.

Co už víme o horninách?

 • Jedná se směsi minerálů
 • Mohou obsahovat i zbytky organismů (rostlin a živočichů)

Rozdělení hornin:

1. Vyvřelé (magmatické)

 • Vznikly utuhnutím magmatu
  (magma = láva, která se dostane na zem)
  Žula, gabro, čedič

2. Usazené

 • Vznikají malé úlomky – zrna, které jsou dále přemísťovány gravitací, větrem, vodou, ledovci…  a hromadí se
  Písek, pískovec, štěrk, slepenec, jílovec a jíl, vápenec, rašelina, ropa, uhlí, jílovitá břidlice

3. Přeměněné

 • Horniny se přeměňují za působení vysoké teploty a tlaku (vzpomeň si na plastelínu)
  Ortorula, fylit, svor, mramor