2 min read

Vyrazili jsme na Orlovský jarmark

Vyrazili jsme na Orlovský jarmark

V sobotu 24.6. se v Orlové na náměstí uskutečnil jarmark. Žáci ze 7.A vyráběli erby pro tuto příležitost. Jako vítězný erb, který byl nejvíce povedený, byl vybrán erb od Lukáše Jedličky. Sám Lukáš na jarmark dorazil, a tak mohl erb hrdě nést v průvodu. Spolu s ním šli v průvodu ještě Vojta z 8.A a bývalá žákyně Zuzka. Jarmark byl opravdu povedený a kulturně nás obohatil. Mohli jsme spatřit vojáky, rytíře, tance v krojích, spoustu dobrého jídla a také různá zvířata, např. koně, velblouda, osla, ptáky. Po konci průvodu jsem žáky vzala na zmrzlinu, kterou jsme si společně vychutnali a strávili tak hezké sobotní odpoledne.

https://youtube.com/shorts/_AIMeFvq0cc

https://youtube.com/shorts/DX9P1u72dKY

https://youtube.com/shorts/vYH3WRdlPZ8