2 min read

Opékáli jsme špekáčky s rodiči

Školní akce s rodiči pro II. stupeň
Opékáli jsme špekáčky s rodiči
Photo by Gary Sandoz / Unsplash

Ve středu 24. května se uskutečnilo 1. opékání spolu s rodiči. Celé odpoledne se neslo ve velmi přátelském duchu a atmosféra byla příjemná. Snahou této akce bylo posílení vztahů a spolupráce mezi školou a rodiči. Akce se opravdu vydařila, pozvání přijala i naše paní ředitelka. Velké díky patří ochotným rodičům, kteří se nebáli a pomohli nalámat dříví, udržovat oheň, nakrojit špekáček nebo se také zapojili do úklidu po akci. Příjemně jsme si s rodiči a dětmi popovídali a k tomu vychutnali špekáčky. Tato školní akce proběhla za podpory dotace z Národního plánu obnovy. Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na další společnou akci.