3 min read

Exkurze do Bezdínku

Podívali jsme se na farmu Bezdínek
Exkurze do Bezdínku
Photo by Aleksandr Malofeev / Unsplash

Žáci II. stupně se zúčastnili exkurze v nedaleké farmě Bezdínek. Tato vzdělávací akce proběhla za podpory dotace z Národního plánu obnovy. Cílem bylo zvýšit studijní motivaci žáků. Celý výlet byl velmi povedený, autobusem jsme dorazili na zastávku Dolní Lutyně, střed a dále nás čekala krásná tří kilometrová procházka místní krajinou. Při příchodu jsme spatřili dvě velké laguny s vodou, později jsme se dozvěděli, že se do těchto nádrží sbírá dešťová voda na zalévání. Po přivítání jsme se usadili v expoziční části, kde jsme zhlédli videoukázku, kterou nás provedl pan čmelák. Proletěli jsme s ním skleníky a zjistili, jak rostliny rostou a jakou potřebují péči. Mimo jiné nám bylo sděleno vše o provozu, kdy začíná pracovní doba a jaké jsou podmínky a normy práce. Poté jsme pokračovali na výstavu s živými exponáty. Po výstavě nás čekalo nastrojení do bílých plášťů, desinfekce rukou a za doprovodu agronoma jsme se vydali se do ukázkového skleníku. Celá prohlídka byla zakončena ochutnávkou čerstvě utržených plodů rajčat a okurek. Zelenina všem velmi chutnala.

Po skončení exkurze jsme se opět vydali pěšky do Dolní Lutyně, kde jsme zreflektovali celou exkurzi. Pomocí kartiček žáci určovali další plodiny, navrhovali místo pěstování a využití. Zaobírali jsme se také pracovní dobou a uplatněním na trhu práce. Závěr si žáci mohli užít v místním parčíku na průlezkách a houpačkách.

Photo by Shalev Cohen / Unsplash
Vertical gardening in a mega glasshouse for fast growing tomatoes and sweet pepper.
Photo by Markus Spiske / Unsplash
Photo by Markus Spiske / Unsplash