3 min read

Světový den oceánů

Světové oceány jsou kolébkou života. Pokrývají více než dvě třetiny zemského povrchu. Téměř všechny živé organismy na zemi jsou nějakým způsobem na oceánech závislé. Tématem letošního Světového dne se stala „Udržitelnost oceánů“.
Světový den oceánů
Photo by Randall Ruiz / Unsplash

Světový den oceánů připadá na 8. června. Navrhla ho Kanada na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiru v roce 1992, aby lidem připomněl význam a životadárnou roli oceánů. Světové oceány jsou kolébkou života. Pokrývají více než dvě třetiny zemského povrchu. Téměř všechny živé organismy na zemi jsou nějakým způsobem na oceánech závislé. Tématem letošního Světového dne se stala „Udržitelnost oceánů“.

My jsme si světový den oceánů připomněli také. Nejprve nás čekalo zhlédnutí videa o znečištění oceánů a poté jsme si zahráli na záchranáře želviček. Oceány jsou znečištěny převážně plasty důsledkem špatného zacházení člověka s odpadem. Vysvětlili jsme si, jak správně odpad třídit a jak hlavně těžce rozložitelný odpad nevytvářet nebo ho alespoň omezit. Místo jednorázových igelitových tašek můžeme používat látkové, místo pet lahví můžeme používat láhve ze tvrzeného plastu, které mají větší udržitelnost. Nebudeme potřebovat tolik hraček, nového oblečení atd.

Želvy jsou dnes kriticky ohrožené, a proto nás čekalo želví dobrodružství. Děti si zahrály hru, kde prožily život jedné obyčejné želvy. Pytláci loví nejen želví vajíčka, ale i samotné želvy pro jejich maso a krunýř. Děti tak musely želvy spolu s vajíčky před pytláky zachránit a pomoci želvám dostat se do vody. Tato cesta ze souše do oceánu je pro želvy velmi důležitá. Na starší ročníky čekaly i vědomostní otázky a hlavolamy.

Photo by Wexor Tmg / Unsplash
Surprisingly curious, this young turtle swam around us in the shallows during our way out to the Salt Pier, a gorgeous dive site on Bonaire.
Photo by Kris-Mikael Krister / Unsplash
Baby Sea Turtle in Mexico
Photo by Josh Miller / Unsplash