2 min read

Rozvíjíme digitální kompetence

Rozvíjíme digitální kompetence
Photo by Alex Knight / Unsplash

 

V hodinách angličtiny procvičujeme zejména porozumění, aby žáci chápali pokyny učitele. Nyní jsme se však pustili do projektu našeho města. V rámci učení se o přírodě a městě, měli žáci za úkol navrhnout a nakreslit vlastní plánek města. Anglicky popsat veškeré budovy a další části přírody, ať už živé či neživé. Učili jsme se také navigovat a to pomocí našeho robotického psa. Během projektu si žáci procvičili správný přepis anglického slova a také výslovnost. Zároveň se učili pracovat s technologiemi při hledání slovíček v online slovníku, případně překladači a ovládat robotického psa, čímž rozvíjeli digitální kompetence. Práce na projektu poskytla žákům nejen možnost využít vlastní kreativitu, ale zároveň měli možnost pro praktickou aplikaci anglického jazyka. Tvorbě města jsme věnovali 3 vyučovací hodiny, které byly velmi zábavné a využité opravdu efektivně.